تنظیم Leave a copy of messages on the server ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook پرینت

  • 7

راهنمای تصویری تنظیم Leave a copy of messages on the server ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook

 

در تنظیمات پیشرفته اکانت ایمیل خود در نرم افزارMicrosoft Outlook در صورتیکه می‌خواهید یک نسخه از ایمیل روی ایمیل سرورتان بماند باید تیک Leave a copy of messages on the server را بزنید و در صورتیکه این تیک را بزنید یک نسخه از ایمیل‌های دریافتی شما در فضای سرور نگهداری خواهد شد که اگر تعداد ایمیل های دریافتی شما زیاد و فضای ایمیل شما کم باشد ممکن است فضای (QUOTA) ایمیل شما پر شود و ایمیلی به دست شما نرسد.

نکته: در صورت انتخاب چک باکس "Remove From Server after x days"؛ با انتخاب تعداد روز هایی که مد نظرتان است که ایمیل دریافتی بر روی فضای ایمیل شما در سرور باقی بماند، و پس از آن بصورت خودکار پاک شود را تعیین فرمایید (دقت فرمایید یک نسخه از ایمیل های مذکور توسط نرم افزار اوت لوک برای شما بر روی دستگاهتان دریافت و ذخیره شده و نسخه دوم از روی سرور حذف می شود).

نکته: در صورت انتخاب چک باکس " 'Remove from server when delete from 'Deleted Items"؛ ایمیل هایی که از فلدر "Deleted Items" در نرم افزار اوت لوک حذف می شوند، بصورت خودکار از فضای ایمیل شما در سرور نیز حذف می شوند (دقت فرمایید که هر دو نسخه در این فرآیند حذف خواهند شد).

تنظیم Leave a copy of messages on the server در نرم افزار Outlook

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت