ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 فروش و سوالات پیش از خرید

شرایط فروش، قوانین، نحوه ارائه خدمات و ...

 حقوقی و شکایات - Abuse

گزارش سوء استفاده، ثبت شکایات، انتقادات و مشکلات قانونی و حقوقی

 فکس و روابط عمومی

فکس، درخواستهای متفرقه و موارد عمومی