ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
160,000 ريال
.com
3,300,000 ريال
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مشاهده پسوندهای ثبت دامنه بر اساس کاربرد

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.com
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
.net
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.org
4,050,000 ريال
1 سال
4,050,000 ريال
1 سال
4,050,000 ريال
1 سال
.ws
7,950,000 ريال
1 سال
7,950,000 ريال
1 سال
7,950,000 ريال
1 سال
.co
10,200,000 ريال
1 سال
10,200,000 ريال
1 سال
10,200,000 ريال
1 سال
.co.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.org.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.net.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.gov.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.ac.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.sch.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.id.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.info
4,800,000 ريال
1 سال
4,800,000 ريال
1 سال
4,800,000 ريال
1 سال
.biz
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
.name
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
.me
7,650,000 ريال
1 سال
7,650,000 ريال
1 سال
7,650,000 ريال
1 سال
.tv
11,400,000 ريال
1 سال
11,400,000 ريال
1 سال
11,400,000 ريال
1 سال
.tel
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.mobi
6,000,000 ريال
1 سال
6,000,000 ريال
1 سال
6,000,000 ريال
1 سال
.de
9,150,000 ريال
1 سال
9,150,000 ريال
1 سال
9,150,000 ريال
1 سال
.eu
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
.asia
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.in
3,750,000 ريال
1 سال
3,750,000 ريال
1 سال
3,750,000 ريال
1 سال
.us
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
.cc
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
.co.uk
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
.org.uk
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
.tw
12,150,000 ريال
1 سال
12,150,000 ريال
1 سال
12,150,000 ريال
1 سال
.ایران
N/A
10,000,000,000 ريال
1 سال
10,000,000,000 ريال
1 سال
.link
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
.club
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.guru
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.company
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.academy
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.agency
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.art
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.associates
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.bar
23,100,000 ريال
1 سال
23,100,000 ريال
1 سال
23,100,000 ريال
1 سال
.bargains
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.bike
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.blackfriday
45,900,000 ريال
1 سال
45,900,000 ريال
1 سال
45,900,000 ريال
1 سال
.boutique
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.builders
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.cab
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.camera
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.camp
15,750,000 ريال
1 سال
15,750,000 ريال
1 سال
15,750,000 ريال
1 سال
.capital
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.cards
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.care
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.careers
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.cash
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.catering
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.center
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.cheap
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.christmas
23,100,000 ريال
1 سال
23,100,000 ريال
1 سال
23,100,000 ريال
1 سال
.cleaning
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.clinic
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.clothing
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.codes
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.coffee
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.community
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.computer
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.condos
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.construction
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.contractors
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.cool
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.cruises
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.dating
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.dental
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.diamonds
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.directory
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.discount
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.domains
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.education
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.email
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.engineering
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.enterprises
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.equipment
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.estate
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.events
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.exchange
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.expert
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.exposed
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.fail
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.farm
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.finance
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.fish
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.fitness
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.flights
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.florist
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.foundation
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.fund
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.furniture
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.gallery
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.gift
6,000,000 ريال
1 سال
6,000,000 ريال
1 سال
6,000,000 ريال
1 سال
.glass
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.graphics
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.gripe
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.guitars
45,900,000 ريال
1 سال
45,900,000 ريال
1 سال
45,900,000 ريال
1 سال
.holdings
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.host
29,100,000 ريال
1 سال
29,100,000 ريال
1 سال
29,100,000 ريال
1 سال
.house
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.industries
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.ink
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.institute
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.international
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.investments
26,850,000 ريال
1 سال
26,850,000 ريال
1 سال
26,850,000 ريال
1 سال
.kitchen
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.land
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.lease
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.lighting
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.limited
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.limo
15,750,000 ريال
1 سال
15,750,000 ريال
1 سال
15,750,000 ريال
1 سال
.maison
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.management
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.marketing
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.media
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.news
11,400,000 ريال
1 سال
11,400,000 ريال
1 سال
11,400,000 ريال
1 سال
.online
13,350,000 ريال
1 سال
13,350,000 ريال
1 سال
13,350,000 ريال
1 سال
.partners
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.parts
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.photo
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
.photography
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.photos
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.pics
9,450,000 ريال
1 سال
9,450,000 ريال
1 سال
9,450,000 ريال
1 سال
.pictures
3,000,000 ريال
1 سال
3,000,000 ريال
1 سال
3,000,000 ريال
1 سال
.plumbing
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.press
22,350,000 ريال
1 سال
22,350,000 ريال
1 سال
22,350,000 ريال
1 سال
.productions
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.properties
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.recipes
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.reisen
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.rentals
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.repair
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.report
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.rest
11,400,000 ريال
1 سال
11,400,000 ريال
1 سال
11,400,000 ريال
1 سال
.schule
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.services
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.shoes
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.shop
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
.singles
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.solar
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.solutions
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.supplies
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.supply
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.support
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.surgery
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.systems
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.tattoo
14,100,000 ريال
1 سال
14,100,000 ريال
1 سال
14,100,000 ريال
1 سال
.tax
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.technology
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.tienda
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.tips
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.today
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.tools
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.town
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.toys
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.training
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.university
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.vacations
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.ventures
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.viajes
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.villas
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.vision
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.voyage
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
15,600,000 ريال
1 سال
.watch
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.website
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
.wiki
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.works
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.wtf
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.xyz
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
.zone
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.com.tw
10,200,000 ريال
1 سال
10,200,000 ريال
1 سال
10,200,000 ريال
1 سال
.cn
N/A
0 ريال
2 سال
0 ريال
2 سال
.top
5,400,000 ريال
1 سال
5,400,000 ريال
1 سال
5,400,000 ريال
1 سال
.co.com
10,350,000 ريال
1 سال
10,350,000 ريال
1 سال
10,350,000 ريال
1 سال
.sale
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به ما انتقال دهید

انتقال دامنه به همراه تمدید یکساله*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains