ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
270,000 ريال
.com
5,625,000 ريال
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مشاهده پسوندهای ثبت دامنه بر اساس کاربرد

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
270,000 ريال
1 سال
270,000 ريال
1 سال
270,000 ريال
1 سال
.com
5,625,000 ريال
1 سال
5,625,000 ريال
1 سال
5,625,000 ريال
1 سال
.net
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
.org
6,075,000 ريال
1 سال
6,075,000 ريال
1 سال
6,075,000 ريال
1 سال
.ws
11,925,000 ريال
1 سال
11,925,000 ريال
1 سال
11,925,000 ريال
1 سال
.co
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
.co.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.org.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.net.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.gov.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.ac.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.sch.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.id.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.info
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.biz
7,650,000 ريال
1 سال
7,650,000 ريال
1 سال
7,650,000 ريال
1 سال
.name
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
.me
11,475,000 ريال
1 سال
11,475,000 ريال
1 سال
11,475,000 ريال
1 سال
.tv
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
.tel
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
.mobi
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.de
13,725,000 ريال
1 سال
13,725,000 ريال
1 سال
13,725,000 ريال
1 سال
.eu
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
.asia
7,425,000 ريال
1 سال
7,425,000 ريال
1 سال
7,425,000 ريال
1 سال
.in
5,625,000 ريال
1 سال
5,625,000 ريال
1 سال
5,625,000 ريال
1 سال
.us
4,725,000 ريال
1 سال
4,725,000 ريال
1 سال
4,725,000 ريال
1 سال
.cc
14,850,000 ريال
1 سال
14,850,000 ريال
1 سال
14,850,000 ريال
1 سال
.co.uk
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.org.uk
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.tw
18,225,000 ريال
1 سال
18,225,000 ريال
1 سال
18,225,000 ريال
1 سال
.ایران
N/A
45,000,000,000,000 ريال
1 سال
45,000,000,000,000 ريال
1 سال
.link
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
.club
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
.guru
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.company
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.academy
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.agency
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.art
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
.associates
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.bar
34,650,000 ريال
1 سال
34,650,000 ريال
1 سال
34,650,000 ريال
1 سال
.bargains
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.bike
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.blackfriday
68,850,000 ريال
1 سال
68,850,000 ريال
1 سال
68,850,000 ريال
1 سال
.boutique
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.builders
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.cab
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.camera
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.camp
23,625,000 ريال
1 سال
23,625,000 ريال
1 سال
23,625,000 ريال
1 سال
.capital
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.cards
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.care
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.careers
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.cash
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.catering
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.center
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.cheap
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.christmas
34,650,000 ريال
1 سال
34,650,000 ريال
1 سال
34,650,000 ريال
1 سال
.cleaning
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.clinic
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.clothing
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.codes
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.coffee
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.community
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.computer
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.condos
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
.construction
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.contractors
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.cool
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.cruises
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
.dating
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.dental
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.diamonds
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.directory
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.discount
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.domains
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.education
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.email
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.engineering
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.enterprises
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.equipment
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.estate
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.events
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.exchange
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.expert
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.exposed
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.fail
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.farm
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.finance
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.fish
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.fitness
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.flights
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.florist
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.foundation
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.fund
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.furniture
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.gallery
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.gift
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.glass
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.graphics
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.gripe
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.guitars
68,850,000 ريال
1 سال
68,850,000 ريال
1 سال
68,850,000 ريال
1 سال
.holdings
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
.host
43,650,000 ريال
1 سال
43,650,000 ريال
1 سال
43,650,000 ريال
1 سال
.house
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.industries
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.ink
13,050,000 ريال
1 سال
13,050,000 ريال
1 سال
13,050,000 ريال
1 سال
.institute
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.international
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.investments
40,275,000 ريال
1 سال
40,275,000 ريال
1 سال
40,275,000 ريال
1 سال
.kitchen
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.land
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.lease
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
.lighting
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.limited
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.limo
23,625,000 ريال
1 سال
23,625,000 ريال
1 سال
23,625,000 ريال
1 سال
.maison
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.management
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.marketing
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.media
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.news
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
.online
20,025,000 ريال
1 سال
20,025,000 ريال
1 سال
20,025,000 ريال
1 سال
.partners
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.parts
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.photo
14,850,000 ريال
1 سال
14,850,000 ريال
1 سال
14,850,000 ريال
1 سال
.photography
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.photos
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.pics
14,175,000 ريال
1 سال
14,175,000 ريال
1 سال
14,175,000 ريال
1 سال
.pictures
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.plumbing
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.press
33,525,000 ريال
1 سال
33,525,000 ريال
1 سال
33,525,000 ريال
1 سال
.productions
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.properties
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.recipes
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.reisen
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.rentals
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.repair
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.report
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.rest
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
.schule
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.services
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.shoes
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.shop
18,450,000 ريال
1 سال
18,450,000 ريال
1 سال
18,450,000 ريال
1 سال
.singles
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.solar
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.solutions
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.supplies
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.supply
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.support
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.surgery
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.systems
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.tattoo
21,150,000 ريال
1 سال
21,150,000 ريال
1 سال
21,150,000 ريال
1 سال
.tax
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.technology
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.tienda
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.tips
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.today
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
8,775,000 ريال
1 سال
.tools
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.town
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.toys
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.training
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.university
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.vacations
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.ventures
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.viajes
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
23,175,000 ريال
1 سال
.villas
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.vision
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.voyage
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
23,400,000 ريال
1 سال
.watch
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.website
9,675,000 ريال
1 سال
9,675,000 ريال
1 سال
9,675,000 ريال
1 سال
.wiki
13,050,000 ريال
1 سال
13,050,000 ريال
1 سال
13,050,000 ريال
1 سال
.works
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.wtf
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.xyz
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
5,175,000 ريال
1 سال
.zone
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.com.tw
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
.cn
N/A
0 ريال
2 سال
0 ريال
2 سال
.top
8,100,000 ريال
1 سال
8,100,000 ريال
1 سال
8,100,000 ريال
1 سال
.co.com
15,525,000 ريال
1 سال
15,525,000 ريال
1 سال
15,525,000 ريال
1 سال
.sale
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.store
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
22,050,000 ريال
1 سال
.ca
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به ما انتقال دهید

انتقال دامنه به همراه تمدید یکساله*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains