تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2010 پرینت

  • 10

راهنمای تصویری تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2010

گام اول: نرم افزار Microsoft Outlook 2010 را اجرا فرمایید.

گام دو: در صورتی که برای اولین بار بعد از نصب Microsoft Outlook 2010 است که برنامه را اجرا می نمایید به [گام "شش"] بروید؛ در غیر اینصورت به [گام بعد یعنی گام "سه"] بروید.

گام سه: منو "FILE" گوشه سمت چپ بالای نرم افزار را انتخاب فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2007

 

گام چهار: در صفحه ی باز شده، گزینه ی "Account Settings" را انتخاب فرمایید از منو باز شده گزینه "Account Settings..." را انتخاب فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2007

 

گام پنج: در صفحه ی باز شده (Account Settings) در زیر پنجره "E-mail" هستید، اکنون گزینه ی "New" را انتخاب فرمایید. اکنون در ادامه به [گام "هشت"] بروید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2007

 

گام شش: در پنجره نخست گزینه "Next" انتخاب فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام هفت: در این پنجره نیز گزینه "Next" انتخاب فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام هشت: اینک با انتخاب چک باکس "Manualy configure server settings or additional server types" و سپس انتخاب گزینه "Next" به مرحله بعد بروید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام نه: در این پنجره گزینه نخست یعنی "Internet E-mail" را انتخاب و با کلیک بر روی گزینه "Next" به مرحله بعد بروید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام ده: در این گام فیلد های درخواستی را به شرح زیر تکمیل فرمایید:

Your Name: که نام کاملا انتخابی شما می باشد (و هر چیزی را به عنوان نام به دلخواه خود میتوانید درج نمایید).

E-mail Address: نام آدرس ایمیل شما می باشد.

Account Type: نوع پروتوکل اتصال به سرویس ایمیل خود را متناسب با نیاز خود (POP3 یا IMAP) انتخاب فرمایید.

Incoming mail server: برای مثال برای دامنه ای با پسوند com. به صورت "mail.domain.com" می باشد.

(Outgoing mail server (SMTP: برای مثال برای دامنه ای با پسوند com. به صورت "mail.domain.com" می باشد.

User Name: که همان نام آدرس ایمیل شما می باشد.

Password: کلمه کاربری (گذرواژه) ایمیل شما است.

 

اکنون با انتخاب گزینه "More Settings..." به گام بعد بروید.


تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام یازده: بر روی تب "Outgoing Server" کلیک فرمایید. کنون چک باکس "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را انتخاب نموده و اطمینان حاصل فرمایید که زیر گزینه "Use same settings as my incoming mail server" اتنخاب شده باشد. اکنون تب "Advanced" را انتخاب فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام دوازده: در تب "Advanced" مقدار فیلد "(Incoming server (POP3" را عدد 110 و مقدار فیلد "(Outgoing server (SMTP" را عدد 587 قرار داده و گزینه "Ok" را انتخاب فرمایید.

نکته: لطفا [آموزش مربوط به تنظیم نگهداشت یک نسخه کپی از ایمیل های دریافتی توسط نرم افزار اوت لوک بر روی ایمیل سرور یا همان گزینه "Leave a copy of messages on the server"] را مطالعه فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام سیزده: اکنون پنجره تست اکانت ایمیل ست شده شما جهت بررسی تنظیمات و اطمینان از صحت ارتباط با سرور به نمایش در آمده و درصورت نمایش تیک های سبز رنگ، ارتباط موفق را به اطلاع شما می رساند. در انتها گزینه "Close" را انتخاب فرمایی.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام چهارده: اکنون به پنجره ای که پیش تر در آن بودید باز می گردید و با انتخاب گزینه "Next" به گام بعد بروید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام پانزده: گزینه "Finish" را انتخاب نمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010

 

گام شانزده: پنجره نرم افزار Microsoft Outlook 2010 برای اولین بار برای شما به نمایش در آمده است.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2010


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت