نحوه واگذاری خدمات DNS یک زیر دامنه به سرور DNS دیگر - Subdomin DNS Delegation to another NameServer - CPanel پرینت

  • 4

راهنمای تصویری نحوه واگذاری خدمات DNS یک زیر دامنه به سرور DNS دیگر - Subdomin DNS Delegation to another NameServer

 

گام یک: به کنترل پنل WHM لاگین فرمایید.

گام دو: بر روی "DNS Functions" کلیک نموده و سپس بر روی "Edit DNS Zone" کلیک فرمایید.

گام سه: بر روی دامنه ای که میخواهید برای آن زیر دامنه (Sub Domain) ایجاد نمایید، کلیک فرمایید.

-

گام چهار: زیر دامنه خود را وارد نمایید و نوع رکورد را "NS" انتخاب فرمایید، برای بخش "Host Name" خارجی، نام سرور های مورد نظر را با یک نقطه (".") در انتهای آن وارد فرمایید.

*در صورت عدم درج "." در انتهای نام سرور (Name Server) رکورد اضافه شده عمل نخواهد کرد.

برای مثال مانند زیر خواهید داشت:

-

گام پنچ: اکنون با کلیک بر روی گزینه "Save" یک رکورد جدید اضافه خواهد شد.
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت