مقالات

ورود به Webmail پنل مدیریت ایمیل هاست لینوکس راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت ایمل هاست لینوکس Webmail   گام یک: به پورتال کاربری لاگین... آدرس دسترسی به پورتال راهنمای تصویری دسترسی به پورتال   1- با آدرس (URL) زیر وارد صفحه اصلی پورتال پارسیان میزبان... ارسال درخواست (تیکت) در پورتال راهنمای تصویری ارسال درخواست (تیکت) در پورتال. گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید... افزودن مشخصات/حساب های فرعی یا زیر مجموعه راهنمای تصویری افزودن زیر پروفایل   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش... تنظیم و یا تغییر DNS سرور دامنه راهنمای تصویری تنظیم و یا تغییر DNS سرور های دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید... ثبت Child Name Server برای دامنه راهنمای تصویری ثبت Child Name Server برای دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید... ثبت فیش راهنمای تصویری پرداخت با ثبت فیش (واریز به حساب و یا کارت به کارت)، فاکتورهای پورتال   گام... ثبت نام در پورتال راهنمای تصویری ثبت نام در پورتال   گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید [آموزش آدرس... خذف Child Name Server یک دامنه راهنمای تصویری حذف Child Name Server یک دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید... راهنمای خروج از پورتال راهنمای تصویری خروج از پورتال   گام یک: در حالتی که در پورتال کاربری لاگین کرده باشید؛ در هر... ساخت شناسه کاربری ایرنیک راهنمای تصویری ساخت شناسه کاربری ایرنیک   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده... سفارش دامنه راهنمای تصویری سفارش دامنه. گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید [آموزش دسترسی به... سفارش دامنه (در حالت لاگین در پورتال) برای اعضای عضو راهنمای تصویری سفارش دامنه (در حالت لاگین در پورتال) برای اعضای عضو   گام یک: به پورتال... سفارش دامنه IR در پورتال راهنمای تصویری سفارش دامنه ir در پورتال گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش... سفارش دامنه IR در پورتال راهنمای تصویری سفارش دامنه ir در پورتال گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش... سفارش فرواردینگ راهنمای تصویری سفارش فرواردینگ   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش لاگین... سفارش هاست راهنمای تصویری سفارش هاست   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش مربوطه].... سفارش پارک دامنه راهنمای تصویری سفارش پارک دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش لاگین... ورود به CPanel پنل مدیریت هاست لینوکس راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت هاست لینوکس CPanel   گام یک: به پورتال کاربری لاگین... ورود به WebsitePanel پنل مدیریت هاست ویندوز راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت هاست ویندوز WebsitePanel   گام یک: به پورتال کاربری لاگین... ورود به World Client پنل مدیریت ایمیل هاست ویندوز راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت ایمیل هاست ویندوز World Client   گام یک: به پورتال کاربری... ورود به پورتال راهنمای تصویری ورود به پورتال   گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید [مشاهده آموزش... ویرایش آی پی آدرس Child Name Server یک دامنه راهنمای تصویری ویرایش آی پی آدرس Child Name Server یک دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین... پرداخت آنلاین راهنمای تصویری پرداخت آنلاین فاکتورهای پورتال   گام یک: در فرآیند های مالی پورتال، مانند زیر،... پرداخت صورتحساب (فاکتور) در پورتال راهنمای تصویری پرداخت صورتحساب (فاکتور) در پورتال.   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید...
« برگشت