ایمیل مجازی Email Alias پرینت

  • 34

 

  • ایمیل مجازی Email Alias

Email هايي که به صورت مجازي تعريف مي شوند و امکان ارسال Email با آنها وجود ندارد.

مثال: اگر قصد داريدEmail با نام pouya ايجاد کنيد از آنجايي که ممکن است ارسال کننده ها املاي آن را اشتباه کنند (يعني به جاي ارسال به pouya به poya و يا puya ارسال نمايند) مي توانيد هر ایمیلی که احتمال ارسال اشتباهي به آن را مي دهيد را به صورت Alias تعريف نمائيد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت