مقالات

اضافه کردن DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel اضافه کردن DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel بازیابی نسخه پشتیبان اطلاعات در Cpanel راهنمای تصویری بازیابی نسخه پشتیبان اطلاعات در Cpanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین... Reset a Zone File در کنترل پنل Cpanel راهنمای تصویری Reset a Zone File در کنترل پنل Cpanel   گام یک: به بخش "Advanced DNS Zone... اتصال FTP Account از طریق Filezilla     نحوه اتصال به FTP با نرم افزار FileZilla در cPanel   در این آموزش نحوه اتصال برنامه... حذف فوروارد (Redirect) سایت - CPanel راهنمای تصویری حذف فوروارد (Redirect) سایت - CPanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید... فوروارد (Redirect) سایت - CPanel راهنمای تصویری فوروارد (Redirect) سایت - CPanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید... مدیریت رکوردهای DNS - CPanel راهنمای تصویری مدیریت رکوردهای DNS - CPanel   گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید... ویرایش و یا حذف DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel ویرایش و یا حذف DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel پشتیبان گیری اطلاعات در Cpanel راهنمای تصویری پشتیبان گیری اطلاعات در Cpanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید...
« برگشت