آدرس اینترنتی سایت URL پرینت

  • 93

  • یا آدرس اینترنتی سایت URL

اصطلاح URL مخفف کلمات Uniform Resource Location یا  Uniform Resource Locator به معنی "مشخص كننده منحصر به فرد منبع" مي باشد.

در واقع هر صفحه وب روی ميزبان وب دارای يك آدرس مشخص كننده منحصر به فرد منبع می باشد كه آنرا با ساير صفحات متمايز مي سازد.

هر URL مختص يک سايت بر روی اينترنت ميباشد که توسط شرکتی بين المللی توضيح ميگردد براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد به بخش IP Address مراجعه کنيد. آدرسی که به يک صفحه وب يا هر منبعی بر روی وب جهانی و يا به طور کلی به اينترنت اشاره کرد.

مثال: آدرس سایت با http://www.parsianhost.com آغاز می شود و در آخر نیز یا با ir. .net .... به پایان می رسد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت