زیر دامنه Sub Domain پرینت

  • 33

  • زیر دامنه Sub Domain

نامي است كه قبل از Domain اصلي قرار مي گيرد و با نقطه از آن جدا مي شود.

امکانی است که با استفاده از آن روی دامین اصلی، یک زیر دامنه ایجاد کرد.

زير دامنه يك دامنه جداگانه ايست كه تحت محدوده دامنه شما بوجود مي آيد و عملكرد آن همانند يك دامين مي باشد با اين تفاوت كه تحت محدوده دامنه شما قرار مي گيرد.

مثال: parsianhost.com/  یک Domain است و portal.parsianhost.com  یک زیر دامنه یا Sub Domain است.

و یا در چک میل ها در یاهو:

yahoo.com دامین Domain اصلی می باشد و برای چک میل کردن به ساب دامین sub Domain آن mail.yahoo.com مراجعه می کنیم .

شما با خرید یک دامین میتوانید تعداد زیادی ساب دامین تعریف کنید بدون صرف هزینه اضافی البته در صورتی که این امکان از طرف مدیریت هاست Host شما فعال باشد میسر میباشد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت