ویرایش امضاء (Signature) در نرم افزار Microsoft Outlook 2013 پرینت

  • 4

راهنمای تصویری ویرایش امضاء (Signature) در نرم افزار Microsoft Outlook 2013

گام اول: نرم افزار Microsoft Outlook 2013 را اجرا فرمایید.

گام دو: در پنجره نخست گزینه "New Email" را انتخاب فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام سه: در این پنجره نیز گزینه "Signature" و سپس زیر گزینه "Signatures..." را انتخاب فرمایید.

تنظیم امضاء ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام چهار: در این گام ابتدا امضاء مد نظرتان را از از بخش "Select signature to edit" انتخاب نموده و سپس در قسمت "Edit Signature" در بخش ویرایش مربوط به "Signature" امضاء مدنظرتان را ویرایش نموده و در انتها گزینه "Ok" را کلیک فرمایید.

تنظیم  متن امضاء ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت