ایجاد امضاء (Signature) در نرم افزار Microsoft Outlook 2013 پرینت

  • 7

راهنمای تصویری ایجاد امضاء (Signature) در نرم افزار Microsoft Outlook 2013

گام اول: نرم افزار Microsoft Outlook 2013 را اجرا فرمایید.

گام دو: در پنجره نخست گزینه "New Email" را انتخاب فرمایید.

تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام سه: در این پنجره نیز گزینه "Signature" و سپس زیر گزینه "Signatures..." را انتخاب فرمایید.

تنظیم امضاء ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام چهار: اینک با انتخاب گزینه "New" به مرحله بعد بروید.

تنظیم نام امضاء ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام پنج: در این پنجره نام مد نظرتان برای اختصاص به امضاء مد نظرتان را درج و با کلیک بر روی گزینه "Ok" به مرحله بعد بروید.

تنظیم امضاء جدید ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام شش: در این گام در قسمت "Edit Signature" در بخش ویرایش مربوط به "Signature" امضاء مدنظرتان را ایجاد و در انتها گزینه "Ok" را کلیک فرمایید.

تنظیم  متن امضاء ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام هفت: در ادامه، گزینه "Signature" را انتخاب و سپس از زیر منو باز شده، نام امضاء مدنظرتان را (که در گام پنج درج نموده بودید) جهت درج در ایمیل انتخاب فرمایید.

درج امضاء در ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 

گام هشت: هماهنگونه که مشاهده می نمایید امضاء ایجاد شده توسط شما در پایین بخش ایمیل شما درج و برایتان نمایش داده خواهد شد.

اتمام تنظیم ایمیل بر روی نرم افزار مایکروسافت Outlook 2013

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت