حذف فوروارد (Redirect) سایت - CPanel پرینت

  • 0

راهنمای تصویری حذف فوروارد (Redirect) سایت - CPanel

گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید [مشاهده آموزش ورود به کنترل پنل Cpanel].

گام دو: پس از ورود به پنل، بر روی گزینه "Redirects" که در زیر نیز قابل مشاهده است کلیک فرمایید.

صحفه اصلی کنترل پنل Cpanel

 

گام سه: در لیست فورواردینگ های تنظیم شده، مانند شکل زیر، دکمه خذف موجود در ستون "Remove" مرتبط با فورواردینگ مد نظرتان را انتخاب فرمایید.

فورواردینگ در CPanel

 

گام جهار: جهت حصول اطمینان از عمل حذف فورواردینگ، خلاسه ای از فورواردینگی که در حال حذف می باشد نمایش داده می شود که انتخاب گزینه "Remove Redirection" اقدام به حذف مورد مدنظرتان فرمایید.

اعمال حذف فورواردینگ در CPanel

 

گام جهار: درصورت انجام صحیح مورد مذکور، پیغامی مانند زیر با مضمون "Successfully removed the redirection" به شما نمایش داده خواهد شد.

اعمال موفقیت آمیز حذف فورواردینگ در CPanel

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت