پرداخت صورتحساب (فاکتور) در پورتال پرینت

  • 0

راهنمای تصویری پرداخت صورتحساب (فاکتور) در پورتال.

 

گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش لاگین به پورتال کاربری].

گام دو: پس از ورود به ناحیه کاربری،

روش یک (پرداخت یک صورتحساب انتخابی): پس از ورود به ناحیه کاربری، جهت پرداخت یک صورتحساب، در نوار ابزار، بر روی گزینه "مالی" و سپس زیر گزینه ی "صورتحساب ها" که در زیر نیز قابل مشاهده است کلیک فرمایید[در ادامه به گام چهارم بروید].

روش دو (پرداخت تمامی صورتحساب ها بصورت یکجا): پس از ورود به ناحیه کاربری، جهت پرداخت تمامی صورتحساب های موجود بصورت یکجا، در میانه صفحه بخش "فاکتورها سررسیده"، گزینه "هم اکنون پرداخت کنید" را انتخاب فرمایید.

صفحه اصلی پورتال ثبت دامنه و هاست

 

گام سه: در صورت مد نظر داشتن پرداخت آنلاین صورتحساب به گام دو (که مجموع تمامی صورتحاسب های پرداخت نشده هستند) [آموزش پرداخت آنلاین صورتحساب در پورتال] و یا در صورت مد نظر داشتن برای ثبت فیش پرداخت شده مرتبط به صورتحساب به گام دو (که مجموع تمامی صورتحاسب های پرداخت نشده هستند) [آموزش ثبت فیش در پورتال] مراجعه نمایید.

انتخاب روش و متد پرداخت صورتحساب

 

گام سه: اکنون در صفحه صورتحساب ها لیست صورت حساب های پرداخت نشده در کنار لیست صورتحساب های تسویه شده مانند شکل زیر قابل مشاهده اند. از لیست صورتحساب های به نمایش در آمده، صورتحساب مد نظر خود را جهت مشاهده و پرداخت انتخاب و بر روی آن کلیک فرمایید.

انتخاب روش و متد پرداخت صورتحساب

 

گام چهار: اکنون در صورت مد نظر داشتن پرداخت آنلاین صورتحساب به گام سه [آموزش پرداخت آنلاین صورتحساب در پورتال] و یا در صورت مد نظر داشتن برای ثبت فیش پرداخت شده مرتبط به صورتحساب به گام سه [آموزش ثبت فیش در پورتال] مراجعه نمایید.

انتخاب روش و متد پرداخت صورتحساب

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت