نصب نسخه های جدید فریم ورک دات نت - dotNET - نسخه های 4.6, 4.6.1 و 4.6.2

  • Sunday, 30th April, 2017
  • 13:53pm
نسخه های جدید فریم ورک .NET بر روی سیتم عاملهای ویندوز بروزآوری شد.
تا کنون نسخه های 4.5، 4.5.1 و 4.5.2 بر روی هاستهای اشتراکی نصب بود.
بر اساس درخواست مشتریان نسخه های 4.6، 4.6.1 و 4.6.2 هم بر روی هاستهای اشتراکی ویندوز در سطوح سرویسدهی ویژه و سازمانی نصب شدند.
« برگشت