کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


فورواردینگ ویژه: فورواردینگ دامنه + فورواردینگ ایمیل -

به همراه کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت DNS


امکان مدیریت فورواردینگ دامنه


امکان مدیریت فورواردینگ ایمیل

فورواردینگ پلاس: فورواردینگ دامنه + فورواردینگ ایمیل + مدیریت رکوردهای دی ان اس -

به همراه کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت DNS


امکان مدیریت فورواردینگ دامنه


امکان مدیریت فورواردینگ ایمیل

فورواردینگ دامنه -

پارک دامنه-Header -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.