کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


SSL -

حوزه عملکرد امنیتی: فقط یک دامنه


رمزگذاری 256 بیتی: √


ریشه 2048 بیتی: √


بالای 99% سازگاری با مرورگرها: √


سازگارب با دستگاه موبایل: √


اعتبار/ سندیت کامل : √


ضمانت: $100,000


پشتیبانی 24ساعته: ایمیل, آنلاین, تلفنی

Wildcard SSL -

حوزه عملکرد امنیتی: یک دامنه و کلیه زیر دامنه های مربوط به آن


رمزگذاری 256 بیتی: √


ریشه 2048 بیتی: √


بالای 99% سازگاری با مرورگرها: √


سازگارب با دستگاه موبایل: √


اعتبار/ سندیت کامل : √


ضمانت: $100,000


پشتیبانی 24ساعته: ایمیل, آنلاین, تلفنی

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.