هاست ویندوز سازمانی

ویندوز سازمانی 10000 مگابایت

معادل 10GB

 • 20000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 500MB
 • 500 تعداد ایمیل
 • 10 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 500,000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز سازمانی 20000 مگابایت

معادل 20GB

 • 40000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 700MB
 • 200 تعداد ایمیل
 • 20 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 700,000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز سازمانی 50000 مگابایت

معادل 50GB

 • 100000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 1000MB
 • 500 تعداد ایمیل
 • 50 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 1,000,000MB انتقال داده ماهيانه