دسته بندی ها

مقالات

  ورود به Webmail پنل مدیریت ایمیل هاست لینوکس

راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت ایمل هاست لینوکس Webmail   گام یک: به پورتال کاربری لاگین...

 آدرس دسترسی به پورتال

راهنمای تصویری دسترسی به پورتال   1- با آدرس (URL) زیر وارد صفحه اصلی پورتال پارسیان میزبان...

 ارسال درخواست (تیکت) در پورتال

راهنمای تصویری ارسال درخواست (تیکت) در پورتال. گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید...

 افزودن مشخصات/حساب های فرعی یا زیر مجموعه

راهنمای تصویری افزودن زیر پروفایل   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش...

 تنظیم و یا تغییر DNS سرور دامنه

راهنمای تصویری تنظیم و یا تغییر DNS سرور های دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید...

 ثبت Child Name Server برای دامنه

راهنمای تصویری ثبت Child Name Server برای دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید...

 ثبت فیش

راهنمای تصویری پرداخت با ثبت فیش (واریز به حساب و یا کارت به کارت)، فاکتورهای پورتال   گام...

 ثبت نام در پورتال

راهنمای تصویری ثبت نام در پورتال   گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید [آموزش آدرس...

 خذف Child Name Server یک دامنه

راهنمای تصویری حذف Child Name Server یک دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید...

 راهنمای خروج از پورتال

راهنمای تصویری خروج از پورتال   گام یک: در حالتی که در پورتال کاربری لاگین کرده باشید؛ در هر...

 ساخت شناسه کاربری ایرنیک

راهنمای تصویری ساخت شناسه کاربری ایرنیک   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده...

 سفارش دامنه

راهنمای تصویری سفارش دامنه. گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید [آموزش دسترسی به...

 سفارش دامنه (در حالت لاگین در پورتال) برای اعضای عضو

راهنمای تصویری سفارش دامنه (در حالت لاگین در پورتال) برای اعضای عضو   گام یک: به پورتال...

 سفارش دامنه IR در پورتال

راهنمای تصویری سفارش دامنه ir در پورتال گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش...

 سفارش دامنه IR در پورتال

راهنمای تصویری سفارش دامنه ir در پورتال گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش...

 سفارش فرواردینگ

راهنمای تصویری سفارش فرواردینگ   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش لاگین...

 سفارش هاست

راهنمای تصویری سفارش هاست   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش مربوطه]....

 سفارش پارک دامنه

راهنمای تصویری سفارش پارک دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید [مشاهده آموزش لاگین...

 ورود به CPanel پنل مدیریت هاست لینوکس

راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت هاست لینوکس CPanel   گام یک: به پورتال کاربری لاگین...

 ورود به WebsitePanel پنل مدیریت هاست ویندوز

راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت هاست ویندوز WebsitePanel   گام یک: به پورتال کاربری لاگین...

 ورود به World Client پنل مدیریت ایمیل هاست ویندوز

راهنمای تصویری دسترسی به پنل مدیریت ایمیل هاست ویندوز World Client   گام یک: به پورتال کاربری...

 ورود به پورتال

راهنمای تصویری ورود به پورتال   گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید [مشاهده آموزش...

 ویرایش آی پی آدرس Child Name Server یک دامنه

راهنمای تصویری ویرایش آی پی آدرس Child Name Server یک دامنه   گام یک: به پورتال کاربری لاگین...

 پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری پرداخت آنلاین فاکتورهای پورتال   گام یک: در فرآیند های مالی پورتال، مانند زیر،...

 پرداخت صورتحساب (فاکتور) در پورتال

راهنمای تصویری پرداخت صورتحساب (فاکتور) در پورتال.   گام یک: به پورتال کاربری لاگین فرمایید...