آدرس پست الکترونيکي Email Address

  • آدرس پست الکترونيکي Email Address

رشته اي که کاربررا معرفي ميکند تا آن کاربر بتواند پست الکترونيکي اينترنت را دريافت نمايد.

آدرس پست الکترونيکي متشکل از نام کاربر به همراه علامت @ و نام ميزبان و حوزه سرويس دهنده پست است.

نام کاربر، کاربر را به سرويس دهنده پست معرفي ميکند.

به زبان ساده آدرس نامه الکترونیکی یا ایمیل است مثل: info@parsianhost.com

  • 191 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

ایمیل Email

ایمیل Email اصطلاح E-mail مخفف كلمه Electronic mail به معني نامه الكترونيكي مي باشد....

ایمیل نامحدود Unlimited Email

ایمیل نامحدود Unlimited Email به اين معناست که شما مي توانيد نامحدود Email Account ايجاد...

ارجاع نامه هاي دريافتي Email Forwarding

ارجاع نامه هاي دريافتي Email Forwarding ارجاع نامه هاي دريافتي به يک يا چند Email ديگر است....

ایمیل مجازی Email Alias

  ایمیل مجازی Email Alias Email هايي که به صورت مجازي تعريف مي شوند و امکان ارسال Email با...

مدیریت پست الکترونیکی Email Account

مدیریت پست الکترونیکی Email Account سیستم مدیریت پست الکترونیکی و یا همان ایمیل است.به وسیله...