مقالات

 نحوه ساخت رمز عبور امن و قوی

استانداردهای ساخت رمزعبور مستحکم چگونه یک پسورد خوب، رمزگذاری شده، و غیرقابل حدس و رمزگشایی...