مقالات

 پسوند هاي رايج و معنای آنها

com. معروفترين و پر استفاده ترين پسوند براي دامنه هاي سايتهاست. مخفف Commercial به معناي...