ارسال مدارک در سامانه ایرنیک

راهنمای تصویری ارسال مدارک در سامانه ایرنیک

 

گام یک: به سامانه ایرنیک لاگین فرمایید [آموزش ورود به سامانه ایرنیک].

گام دو: بر روی گزینه "ارسال مدارک" کلیک فرمایید.

صحفه اصلی سامانه ایرنیک

 

گام دو: صفحه ارسال مدارک به سه بخش "مدراک مربوط به امور شناسه ها" [آموزش مدراک مربوط به امور شناسه ها]، "مدارک مربوط به امور دامنه ها" [آموزش مدارک مربوط به امور دامنه ها] و "مدارک مرتبط با نمایندگان" [آموزش مدارک مرتبط با نمایندگان] تقسیم شده است.

بخش ارسال مدراک به سامانه ایرنیک

 

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

تعریف و یا تغییر رابط ها برای دامنه IR در سامانه ایرنیک

راهنمای تصویری تعریف و یا تغییر رابط ها برای دامنه IR در سامانه ایرنیک   گام یک: به سامانه...

5-معنا و شرایط ثبت دامنه های ir ا

اشخاص حقیقی:صاحبان این نوع شناسه فقط می توانندبه عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی...

انتقال یا ترانسفر دامنه IR

راهنمای تصویری انتقال یا ترانسفر دامنه IR   توجه داشته باشید در طول فرآیند انتقال و تغییر...

تعریف نماینده برای کارهای اداری، فنی و مالی دامنه ir

راهنمای تصویری تعریف نماینده برای کارهای اداری، فنی و مالی دامنه ir   گام یک: به سامانه...