تنظیم Leave a copy of messages on the server ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook

راهنمای تصویری تنظیم Leave a copy of messages on the server ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook

 

در تنظیمات پیشرفته اکانت ایمیل خود در نرم افزارMicrosoft Outlook در صورتیکه می‌خواهید یک نسخه از ایمیل روی ایمیل سرورتان بماند باید تیک Leave a copy of messages on the server را بزنید و در صورتیکه این تیک را بزنید یک نسخه از ایمیل‌های دریافتی شما در فضای سرور نگهداری خواهد شد که اگر تعداد ایمیل های دریافتی شما زیاد و فضای ایمیل شما کم باشد ممکن است فضای (QUOTA) ایمیل شما پر شود و ایمیلی به دست شما نرسد.

نکته: در صورت انتخاب چک باکس "Remove From Server after x days"؛ با انتخاب تعداد روز هایی که مد نظرتان است که ایمیل دریافتی بر روی فضای ایمیل شما در سرور باقی بماند، و پس از آن بصورت خودکار پاک شود را تعیین فرمایید (دقت فرمایید یک نسخه از ایمیل های مذکور توسط نرم افزار اوت لوک برای شما بر روی دستگاهتان دریافت و ذخیره شده و نسخه دوم از روی سرور حذف می شود).

نکته: در صورت انتخاب چک باکس " 'Remove from server when delete from 'Deleted Items"؛ ایمیل هایی که از فلدر "Deleted Items" در نرم افزار اوت لوک حذف می شوند، بصورت خودکار از فضای ایمیل شما در سرور نیز حذف می شوند (دقت فرمایید که هر دو نسخه در این فرآیند حذف خواهند شد).

تنظیم Leave a copy of messages on the server در نرم افزار Outlook

 

  • 7 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2016

راهنمای تصویری تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2016 گام اول: نرم افزار Microsoft...

تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2007

راهنمای تصویری تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2007 گام اول: نرم افزار Microsoft...

تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2010

راهنمای تصویری تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2010 گام اول: نرم افزار Microsoft...

تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2013

راهنمای تصویری تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2013   گام اول: نرم افزار Microsoft...

تنظیم ایمیل در نرم افزار Outlook به صورت IMAP

راهنمای تصویری تنظیم ایمیل در نرم افزار Microsoft Outlook 2016 به صورت IMAP در صورتی که ایمیل...