چندین باید و نباید در طراحی وب و اصول سئو (SEO) پرینت

  • 10

  • بازدید كنندگان را بشناسید

مهم است كه بازدید كنندگان را بشناسید.

اگر برای سایتی می نویسید كه آموزشی است،

درمقایسه با سایتی برای بانكداری آنلاین، از كلمات،

رنگها و تصاویر متفاوتی استفاده خواهید كرد.

برای بازدیدكنندگان بصورت ذهنی بنویسید و طراحی كنید.

وسوسه نشوید كه برای خودتان بنویسید.

  • باید در مورد موضوع بنویسید

درمورد موضوع بنویسید.

به جای " این صفحه درمورد آموزش طراحی سایت است "،

بلافاصله با موضوع شروع كنید: طراحی بهتر سایت یک روش موثر برای افزایش آمار.....

  • باید از جمله های كوتاه استفاده كنید

ازجمله های كوتاه استفاده كنید.

شبكه گسترده جهانی سریع است.

بازدید كنندگان شما می خواهند اطلاعات شما را دریك لحظه بگیرند.

بنابراین متن خود را چند بار بخوانید ، سپس تاجایی كه ممكن كلمات غیرضروری را حذف كنید.

  • باید از املای صحیح استفاده كنید

ازانگلیسی یا هر زبان دیگری كه سایت شما به آن نوشته شده است،

به طور صحیح استفاده كنید. به عنوان یك روال استاندارد،

ازكنترل كننده املاء استفاده كنید، اما كاملاً به آن تكیه نكنید.

خواندن و محك انسان نیز لازم است.

  • نباید ازكلمات بی معنی استفاده كنید

آیا یك سایت بدرد نخور با موضوعات داغ دارید؟

یا یك سا یت داغ با موضوعات بدرد نخور؟

دربعضی سایت های خیلی حساس، این نوع كلمات ممكن است مفید باشند.

اما در بیشتر سایتها بهتر است ازكلمات بی معنی اجتناب كنید

  • نباید از اصطلاحات حرفه ای استفاده كنید

از اصطلاحات حرفه ای پرهیز كنید.

این مورد هم برای اصطلاحات اینترنتی است و هم موضوعات دیگر.

تنها اگرسایت شما درگروه منتخبی از متخصصان، مخاطب دارد اصطلاحات ممكن است قابل درك باشد

  • نباید فنی بنویسید

فنی ننویسید. بازدید كننده های شما اهمیتی نمی دهند

شما چطور سایت خودتان را ایجاد كردید و این كه شما زبان Perl را به TCL/TK

ترجیح می دهید! ( یا به طور مشابه)

درعوض درمورد موضوع خودتان بنویسید.

البته در بعضی موارد فقط در صورتی که وب سایت شما فنی و تخصصی باشد

بازدید بالایی را کسب میکنید.

 

ادامه دارد.....

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت