مفهوم و کاربرد DNS Zone File پرینت

  • 3

مفهوم و کاربرد DNS Zone File

یک سرور DNS با یک فایل به نام Zone File برای هر دامنه تنظیم می شود که این فایل حاوی رکورد های مرجع / Resource Records می باشد. اطلاعات مربوط به دامنه در فایل Zone روی سرور DNS نگهداری خواهد شد و هر دامنه/زیر دامنه یک Zone File دارد.

وظیفه Zone File ایجاد پیوند میان هر دامنه و زیر دامنه با آدرس های IP مربوط به آن می باشد. بیشتر شرکت های هاستینگ که خدمات مرتبط با هاستینگ و ثبت دامنه را ارائه می دهند برای این کار یک واسط تحت وب [آموزش مدیریت رکورد های DNS در Cpanel] / [آموزش مدیریت رکورد های DNS در WebsitePanel] در اختیار شما قرار می دهند.

به هرکدام از پیکربندی های DNS موجود در این فایل یک رکورد می گویند. رکورد به معنای یک نشانه است که در اینترنت از آن برای نشانه دهی ، زیر مجموعه و توزیع بهتر استفاده می نماییم.

با استفاده از رکورد های مختلفی [آموزش انواع رکورد های DNS] که می توانید در کنترل پنل هاست خود ایجاد نمایید می توانید دسترسی ها و امکانات دیگری را برای خود فراهم نمایید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت