مقالات

نحوه تبدیل یک شناسه محدود به شناسه شخص حقیقی در ایرنیک لطفاً توجه داشته باشید که صاحبان شناسه محدود نمی‌توانند به عنوان صاحب امتیاز دامنه استفاده شوند.... 2-تمدید دامنه ir ا 5-معنا و شرایط ثبت دامنه های ir ا اشخاص حقیقی:صاحبان این نوع شناسه فقط می توانندبه عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی... 6-ساخت شناسه برای دامنه های ir ا ساخت شناسه کاربری یا NIC Handel آدرس ورود: http://portal.parsianhost.com/irnic.php نوع شناسه... آدرس دسترسی به سامانه (وب سایت) ایرنیک راهنمای تصویری آدرس دسترسی به سامانه (وب سایت) ایرنیک   گام یک: با آدرس (URL) زیر وارد صفحه... ارسال مدارک در سامانه ایرنیک راهنمای تصویری ارسال مدارک در سامانه ایرنیک   گام یک: به سامانه ایرنیک لاگین فرمایید [آموزش... انتقال یا ترانسفر دامنه IR راهنمای تصویری انتقال یا ترانسفر دامنه IR   توجه داشته باشید در طول فرآیند انتقال و تغییر... باز کردن انتقال دامنه IR و ایجاد کد انتقال دامنه راهنمای تصویری باز کردن انتقال دامنه IR و ایجاد کد انتقال دامنه   گام یک: به سامانه ایرنیک... تایید انتقال مالکیت دامنه در سامانه ایرنیک راهنمای تصویری تایید انتقال مالکیت دامنه در سامانه ایرنیک   گام یک: ابتدا به بخش ارسال مدارک... تعریف نماینده برای کارهای اداری، فنی و مالی دامنه ir راهنمای تصویری تعریف نماینده برای کارهای اداری، فنی و مالی دامنه ir   گام یک: به سامانه... تعریف و یا تغییر رابط ها برای دامنه IR در سامانه ایرنیک راهنمای تصویری تعریف و یا تغییر رابط ها برای دامنه IR در سامانه ایرنیک   گام یک: به سامانه... تعریف و یا تغییر رابط های مجاز در ایرنیک راهنمای تصویری تعریف و یا تغییر رابط های مجاز در ایرنیک   گام یک: به سامانه ایرنیک لاگین... ثبت دامنه ir در پارسیان میزبان راهنمای تصویری ثبت دامنه ir در پارسیان میزبان گام اول: ابتدا به پورتال کاربری مراجعه فرمایید... خروج از سامانه ایرنیک راهنمای تصویری خروج از سامانه ایرنیک   گام یک: در سمت چپ بالای صفحه اصلی وب سایت ایرنیک، با... قفل انتقال دامنه IR و لغو کد انتقال دامنه راهنمای تصویری قفل انتقال دامنه IR و لغو کد انتقال دامنه   گام یک: به سامانه ایرنیک لاگین... مدارک مربوط به امور دامنه ها در ارسال مدارک به سامانه ایرنیک راهنمای تصویری مدارک مربوط به امور دامنه ها در ارسال مدارک به سامانه ایرنیک   گام یک: ابتدا... مدارک مرتبط با نمایندگان در ارسال مدارک به سامانه ایرنیک راهنمای تصویری مدارک مرتبط با نمایندگان در ارسال مدارک به سامانه ایرنیک   گام یک: ابتدا به... مدراک مربوط به امور شناسه ها در ارسال مدارک به سامانه ایرنیک راهنمای تصویری مدراک مربوط به امور شناسه ها در ارسال مدارک به سامانه ایرنیک   گام یک: ابتدا... ورود به سامانه ایرنیک راهنمای تصویری ورود به سامانه ایرنیک   گام یک: به سامانه ایرنیک لاگین فرمایید [آموزش دسترسی...
« برگشت