طراحی وب سایت

سیستم پایه مدیریت محتوا و طراحی سایتتنظیمت کلی وب سایت
تنظیمات - زبان فعال
تنظیمات قالب - زبان فعال
تنظیمات پیشرفته طراحی - زبان فعال
مدیریت بخشها
مدیریت وب پارتهای سفارشی
آرشیو رسانه
ثبت وب پارت در صفحه فعال
مدیریت منو، زیر منو و وب پارتهای سفارشی
تنظیمات اختصاصی بخش
تنظیمات اختصاصی صفحه
ویرایشگر پیشرفته
آرشیو رسانه شامل تصاویر و فایلها

  • شامل امکانات زیر