کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


سیستم پایه مدیریت محتوا و طراحی سایت - شامل امکانات زیر:


تنظیمت کلی وب سایت
تنظیمات - زبان فعال
تنظیمات قالب - زبان فعال
تنظیمات پیشرفته طراحی - زبان فعال
مدیریت بخشها
مدیریت وب پارتهای سفارشی
آرشیو رسانه
ثبت وب پارت در صفحه فعال
مدیریت منو، زیر منو و وب پارتهای سفارشی
تنظیمات اختصاصی بخش
تنظیمات اختصاصی صفحه
ویرایشگر پیشرفته
آرشیو رسانه شامل تصاویر و فایلها

15,000,000 ريال به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.