با توجه به تلاش همه جانبه شرکت برای عدم تغییر تعرفه خدمات در طول 8 ماه اخیر، افزایش بیش از 40 درصدی نرخ ارز در طول این مدت، بخش مالی شرکت را بر آن واداشت تا در تعرفه خدمات تجدید نظر نماید.

لطفا جهت رویت تعرفه جدید خدمات به آدرس زیر بخش تعرفه ها مراجعه نمایید:

http://parsianhost.com

با تشکر

روابط عمومی پارسیان میزبان

 1 مهر 1391

« برگشت